INVRA

Bureau Invra

toergenjew-quote.png

'Ieder mens is het mooist in zijn eigen kracht'

Dat alles één is en verbonden, wil niet zeggen dat we allemaal hetzelfde zijn. Integendeel, we hebben allemaal onze eigen kraak en smaak. Wij zijn allemaal geboren om onze eigen taak te vervullen en daarvoor hebben we talenten bij ons. De één kan goed bouwen en de ander kan goed communiceren. Het meeste geluk in ons leven ervaren we als we uiting kunnen geven aan onze talenten. Als we doen waar we goed in zijn brengt ons dat vreugde, gaan we stralen, zijn we gelukkig.

“A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself”.
(Abraham Maslow)

Als het gaat om kunstenaars en sporters, wanneer de talenten overduidelijk zijn is iedereen het daarmee eens, ‘ze handelen van binnenuit, het lijkt uit hun ziel te komen’. Dit principe, ruimte geven aan je eigen talent, geldt voor iedereen!

Talent is ook de enige grondstof die groeit als je het gebruikt.

Missie

Bureau Invra ziet het als haar taak om producten en diensten te ontwikkelen die erop gericht zijn mensen in hun kracht te brengen. Deze producten zet zij in op plaatsen waar mensen in hun kracht willen komen met meer zelfsturing en zelfregie. Met behulp van instrumenten en methodieken wil zij professionals handvatten bieden om hun missie waar te maken.

Zij richt zich op competenties, waarneembaar gedrag van mensen.

Dat wat de mens dóet is wat hij weet, kan en wil.

Voor mensen die inzicht willen krijgen in hun eigen competenties en zich willen spiegelen aan de competenties die nodig zijn voor het voeren van een eigen bestaan hebben zij INVRA Wonen ontwikkeld.

Voor mensen die inzicht willen krijgen in hun arbeids- competenties en willen weten welke competenties voor een bepaalde werkplek nodig zijn kunnen dit zien en matchen in INVRA Arbeid.

Voor mensen die op een natuurlijke manier willen werken aan uitbreiding van competenties is Op Eigen Benen ontwikkeld. Op Eigen Benen is een didactisch model. Dit model werkt niet met instructie maar zet betrokkene aan tot zelf denken, zelf ontdekken, zelf beslissen. De persoon komt tot zelfsturing, ontdekt eigen competenties, aanleg en talenten waarmee de persoon in zijn eigen kracht komt. Heel centraal in dit leren staat wederkerigheid, respect, zingeving en vertrouwen.